CBG Isolát - 1KG

99% CBG

0% THC

Vyberte si variant:

Cena od 1 400,00 €